logo
 • slider image

 • slider image

 • slider image

 • EDM Service

  Electric Discharge Machining, även kallat gnistning, sänkgnistning eller trådgnistning, är en tillverkningsproess där en form tas fram med elektriska urladdningar (gnistor). Materialet avlägsnas från arbetsstycket genom en serie snabba, upprepade elektriska urladdningar mellan två elektroder, åtskilda med en dielektrisk vätska och föremål för en elektrisk spänning. En av elektroderna kallas för elektroden medan den andra kallas för arbetsstycket.

  Bagagnade maskiner

  Märke

  Mer information om EDM Service

  Princip

  Genom att föra elektroden och arbetsstycket nära tillsammans, omkring 0,04 mm, skapar vi en gnista, detta kallar vi en urladdning. I den här urladdningen sker en värmeutveckling på upp till 1200 °C, i vilken material och elektrod smälter. Den dielektriska vätskan används nu för att kyla ner elektroden och föra bort de smälta partiklarna, vars storlek är mikroskopiska .

  Allmänt

  Electric Discharge Machining (gnistning) är en bearbetningsmetod som i första hand används för hårda metaller eller sådana material som är mycket svåra att bearbeta med traditionella tekniker. EDM arbetar typiskt sett med material som leder elektricitet, även om gnistning också har använts för bearbetning av isolerande keramiska material. EDM kan skära komplicerade konturer eller håligheter i härdat stål utan att man behöver värmebehandla dem för att göra dem mjukare och härda dem på nytt. Den här metoden kan användas för alla elektriskt ledande material eller metall-legeringar såsom titan, hårdmetall, koppar, aluminium, guld, verktygsstål och rostfritt stål. Även applikationer för att forma diamantverktyg av polykristallin har rapporterats.

  CNC Trådgnistar

  Wire Electric Discharge Machining (WEDM), även känt som trådgnistning. En tunn metalltråd, vanligen mässing, matas genom arbetsstycket, antingen öppet eller nedsänkt i en tank med dielektrisk vätska, vanligen avjoniserat vatten.  Avjoniserat vatten är vatten där den elektriska ledningsförmågan har tagits bort så att det är lämpligt för EDM-processen Trådgnistning används typiskt sett för att skära plattor upp till en tjocklek på 800 mm för tillverkning av stansar, verktyg och formverktyg från hårda material som är svåra att bearbeta med andra metoder.

  © EDM Service 2024
  Created by