logo

Service

Service är en mycket viktig del av vårt företag och avgörande för dig som kund. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt del, så att du kan montera in den själv. Vi kan också ta kontroll över hela processen, från att leverera rätt delar, montera in dem och sedan göra en komplett kontroll och test av din maskin. Hos oss ligger service alltid i första rummet, framför allt annat arbete, det finns ju inget mer irriterande än en maskin som står stilla eller som inte fungerar som den skall.

Underhåll

Underhåll är ett brett område, som kan vara en årlig kontroll, där till exempel fläktar, generatorkablar och trådstyrningar kontrolleras och vid behov byts ut. När detta är klart kan vi kontrollera maskinfunktionerna och justera dem om det behövs, vi testar allt och gör kör en provbit. Eller också är det bara en del av maskinen som är i behov av underhåll; det kan vara tankeenhet och pumpar eller kanske den automatiska trådträdningen.

Reparation

Om vi har begagnade delar på lager kan reparationen kan göras med nya eller begagnade reservdelar. Vi kan lämna offert på reservdelarna, men för restid och arbetstimmar gör vi oftast en uppskattning av tidsåtgången. På servicerapporten anger vi det exakta antalet timmar, vilka sedan faktureras.


Frågor? Vänligen kontakta EDM Service!

© EDM Service 2024
Created by